HUBCAP, proiect H2020, acord finanțare nr. 872698.

Scopul HUBCAP este de a oferi o viziune a unei rețele durabile de IMM-uri, hub-uri de inovare digitală  (DIH) și alți actori, care permite și încurajează atât furnizorii cât și utilizatorii de modele pentru sisteme fizico-cibernetice (CPS) și instrumente Model-Based Design (MBD) să colaboreze. Lucrând cu hub-urile, IMM-urile vor putea accesa finanțarea centrală pentru experimente prin apeluri deschise, precum și asistență directă. Membrii vor pune la dispoziție reciproc modele, instrumente, materiale de instruire și expertiză, fie în mod liber, fie contra cost, făcând astfel accesul mai rapid și mai ușor la instrumentele de inginerie MBD a CPS. Acest ecosistem este susținut prin intermediul unei platforme de colaborare.

Link: https://projects.au.dk/hubcap/about-hubcap/

 

iPP4CPPS, parte a proiectului Laboratorului CPSE H2020, acord finanțare nr. 644400.

Proiectul își propune să contribuie la optimizarea ciclului complet de producție a produsului, având informații în timp real despre mașini, proces de producție, produs și perturbații într-o platformă care permite să facă față incertitudinilor pentru programarea și controlul automat. Pentru a realiza această optimizare, a fost utilizată o platformă integrată de modelare și simulare multi-paradigmică pentru a evalua părțile cheie ale ciclului de producție a produsului. Pe această bază, a fost construit un sistem de prototip realist la scară mică și cuplat cu simularea pentru a evalua complexitatea interioară a sistemelor de producție bazate pe CPS.

Link: http://www.cpse-labs.eu/experiment.php?id=c3_uk_gs_ipp4cpps